Tjänster

Höj kompetensen i din organisation! Att öka förmågan att utföra en arbetsuppgift kan vara avgörande för att nå företagets mål, att trivas och må bra.

Vi erbjuder kompetensutveckling och tjänster tillsammans med partners. Det kan t ex handla om att ta vara på era talanger, ledarskapsfrågor eller effektivitet i Officeprogrammen.

Coaching
Coaching stödjer en person på varje nivå längs vägen mot att bli den person den vill och att vara det bästa den kan vara. Marie Jansson är diplomerad Contar Coach.

Extended DISC® personanalys
Extended DISC® är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation. Marie Jansson är sedan hösten 2009 certifierad användare.

Försäljning
Vi erbjuder insatser inom försäljning och marknadsföring. Hur du hittar de mest lönsamma kunderna!

ISO-system
Allt oftare ställs krav på företagens verksamhet, t ex vid upphandlingar eller större uppdrag. Genom Certway erbjuder vi enkla och användarvänliga system för Kvalitetscertifiering, Miljöcertifiering, Arbetsmiljöcertifiering, Svetscertifiering och Byggnadsställningar.

Korrekturläsning
Du vet vad det ska stå i texten, läser och godkänner - ändå blir det fel! Anlita en korrekturläsare, få flyt i texten och rätt stavning.

Microsoft Office och andra program
Vi erbjuder en rad olika verktyg för att kunna arbeta effektivt och säkert i den IT Miljö som finns tillhands. Utbildning i Officeprogrammen, användarsupport, Office 365 och mallar är några exempel på verktyg och tjänster.

Må bra
Vi erbjuder produkter inom hälsa, hudvård, kroppsvård och skönhet. Marie Jansson är återförsäljare för varumärket Forever Living Products.

Projektledning
Vi erbjuder insatser som projektledare och projektmedarbetare. Marie Jansson är utbildad projektledare vid IHM Business School.