Försäljning

Vill du öka din försäljning till nya kunder?

Genom Yster Business Management och egna insatser erbjuder vi olika tjänster gällande försäljning och marknadsföring.

För att öka din försäljning mot såväl befintliga som nya kunder behöver du ha en plan för hur detta arbete skall gå till. Försäljningsarbetet behöver ske med en högre frekvens för att nå ett ökat försäljningsresultat, dvs du måste träffa flera kunder, skicka mera offerter och vara bättre på att följa upp dina försäljningsaktiviteter.

Vi säkerställer, genom Ysters Affärsmodell, att ni har gjort arbetet med er Affärs- och Marknadsplan på ett korrekt sätt som bland annat svarar på;

- Vilka produkter och tjänster erbjuder ditt företag era kunder?
- Till vilka målgrupper, företag och kontakpersoner skall ni sälja till?
- Hur skall ni jobba med proaktivt säljarbete med era produkter och tjänster?
- Vem ansvarar för era försäljningsuppdrag och hur skall ni jobba med uppföljningar?