ISO-system

Certway - Den enkla vägen till ISO!

Har du kunder som ställer krav på att du ska certifiera dig? Eller vill du certifiera dig för din egen skull? Vet du hur du ska gå tillväga för att få det där certifikatet? Lugn, du är inte ensam.

Oavsett om du inför ett ledningssystem för din egen skull eller för att uppfylla ett kundkrav, är det viktigt att du tar ställning till vilken standard som är lämplig för dig.

En vägledning om vilken standard som är vilken får du nedan;

Kvalitetscertifiering: ISO 9001, FR2000
Miljöcertifiering: ISO 14001, FR2000
Arbetsmiljöcertifiering: AFS 2001:1, OHSAS 18001, ISO 45001, FR2000
Informationssäkerhet: ISO 27001
Svetscertifiering: EN 1090
Byggnadsställningar: ISO 3834

På Certways hemsida finner du allmän information om vad de olika standarderna kräver av dig för att du ska kunna bli certifierad, hur du ska gå tillväga samt hur Certway kan hjälpa dig till ett enkelt och lättadministrerat ledningssystem. Läs mer

Certway_logo.png