Korrekturläsning

Olika människor läser en text på olika sätt. Därför behövs mer bearbetning av en text än datorns stavningskontroll.

Att anlita en korrekturläsare är en god investering. Att få flyt i texten och rätt stavning är viktiga ingredienser för att få fram sitt budskap på ett professionellt sätt.