Microsoft Office

Genom partners erbjuder vi kurser, seminarier, mallar, support, individuell utbildning och dokumentation. Med hjälp av en enkel kunskapsinventering ser vi till att satsning på kompetensutveckling ger resultat!

Välkommen med din förfrågan, vi är gärna med både vid planering och genomförande!