Om MJ

MJ Kommunikation har sedan starten 1994 satsat på att underlätta vardagen för både små och stora företag, organisationer och föreningar. Under 2006-2016 omfattade verksamheten även en annan målgrupp - småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar.

Några exempel på uppdrag är att utveckla människor genom föreläsningar, utbildningar och coaching, att hyra ut konsulter såsom säljare, projektledare, skribent och administratör vid hög arbetsbelastning samt att minska stressen hos människor genom att höja kompetensen i t ex Microsoft Office eller andra verktyg.

Genom samarbete med andra företag, finns både bred och djup kompetens inom kommunikation och försäljning.

Marie Jansson
Gruppledare ABC, Diplomerad Contar Coach, UGL-utbildad, Diplomerad projektledare vid IHM Business School, och Certifierad användare av personanalysverktyget Extended DISC®.

Anlitas främst som säljare, projektledare, administratör och styrelseledamot.

Ansvarstagande, noggrannhet och flexibilitet är ledord som följt med i arbete såväl som i ideella föreningsuppdrag.

Ärlighet, mod och stolthet kännetecknar mitt arbetssätt och jag är övertygad om att kommunikation är nyckeln till att skapa goda relationer.