Hantering av personuppgifter

GDPR

Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och skärper bland annat kraven på hur företag får hantera personuppgifter.

Ansvarig
Marie Jansson är samordnare och ansvarig för hanteringen av personuppgifter.

Hantering av personuppgifter
Företags kontaktperson och hens personuppgifter finns förvarade under Kontakter i Microsoft Outlook. Skyddas genom att endast Marie Jansson har tillgång till personuppgifterna. Uppgifterna används till kundregister. Förvaras under uppdragstiden + 7 år.

Brandväggar och virusskydd
Avtal med F‑Secure SAFE finns och används.

Information
Samtliga kunder har informerats via mail gällande vår hantering av personuppgifter.

Uppföljning
Granskning och uppdatering sker årligen.

Om du har frågor eller funderingar kring ovanstående, kontakta Marie Jansson på 0708-34 97 78 eller via marie.jansson@mjkommunikation.se.