Network Office

Där bra människor möts skapas affärsmöjligheter

Ett nätverkskontor som erbjuder en mötesplats för fristående företag - alla med egen verksamhet som grund.

Nätverket utvecklas hela tiden och anordnar bl a nätverksträffar, After Work och seminarier för att utveckla oss själva, våra relationer och våra affärer.

Det finns tre alternativ till medlemskap - Office, Lounge och Network.

Vill du bli en del av Network Office?
För mer information kontakta Anne Wolf, mobil 070-639 60 99.